Windows Özel Klasörler : CSIDLs, KNOWNFOLDERID

Zararlı yazılım üreten ve bunu yayan kişiler genellikle başlangıçta kötücül yazılımların hedeflediği sistemle ilgili bilgi toplamayı amaç edinirler. Bunun birkaç önemli nedeni vardır :

 • sistem dosyalarını hedeflemek
 • Sistem klasöründe, uzman olmayan kişilerin anlamayacağı şekilde kopya dosyalar oluşturmak , (örneğin kernel32.dll yerine krnl32.dll gibi)
 • zararlı yazılım verilerini uzman olmayan kişilerden gizlemek gibi…
  Windows Special Folder ( Özel Klasörler ) nedir?

  Windows API’leri  programcıların özel klasör olarak adlandırabilecekleri özel yollar sunar.
  Özel klasörlere dair wikipedia’daki ( şuan kapalı olduğu için link veremiyorum… ) ingilizce açıklama da şöyle denmiştir:
  On Microsoft Windows, a special folder is a folder which is presented to the user through an interface as an abstract concept instead of an absolute folder path. (The synonymous term shell folder is sometimes used instead.) Special folders make it possible for any application to ask the operating system where an appropriate location for certain kinds of files can be found, regardless of what version or language of Windows is being used.

  Özetle Windows, aslında geliştiricilerin sistemle alakalı bilgi toplama ve uygulama geliştirme safhalarında yardımcı olmak için bazı özel yollar sunuyor. Ama maalesef bu kötüye kullanılabiliyor.

  Özel Klasörler Neyi Referans Eder ?
   Her özel klasörde, Constant Special Item ID List ( CSIDL ) olarak çağrılan bir özel sabit liste bulunur.
  CSIDL  olarak belirtiğimiz özel bilgiler aşağıdaki fonksiyonlara argüman olarak geçilebilir :
  SHGetFolderLocation
  SHGetFolderPath
  SHGetSpecialFolderLocation
  SHGetSpecialFolderPath
  Şimdi sanırım daha net anlaşılıyor.
  yukarıdaki fonksiyonlar aslında zararlı yazılım üreticilerinin sistemimizle alakalı bazı teknik bilgileri almaları için yeterli kaynaklardır.
  SHGetFolderPath ve SHGetSpecialFolderPath fonksiyonları gerçek sistem klasörü yolunu, SHGetFolderLocation ve SHGetSpecialFolderLocation ise ITEMIDLIST data yapısını verir.
  Aşağıdaki iki linkten daha detaylı bilgi alınabilir:
  CSIDL : https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/bb762494(v=vs.85).aspx
  ITEMIDLIST : https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/bb773321(v=vs.85).aspx

  Sisteminizle alakalı özel klasör listesini şu basit uygulamayla da görebilirsiniz : Tıklayınız

  Ayrıca, shell ile ( çalıştır ) ulaşabileceğiniz bazı özel klasörler :
  shell:AccountPictures – %AppData%\Microsoft\Windows\AccountPictures
  shell:AddNewProgramsFolder – Control Panel\All Control Panel Items\Get Programs
  shell:Administrative Tools – %AppData%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools
  shell:AppData – %AppData%
  shell:Application Shortcuts – %LocalAppData%\Microsoft\Windows\Application Shortcuts
  shell:AppsFolder – Applications
  shell:AppUpdatesFolder – Installed Updates
  shell:Cache – %LocalAppData%\Microsoft\Windows\INetCache
  shell:Camera Roll – %UserProfile%\Pictures\Camera Roll
  shell:CD Burning – %LocalAppData%\Microsoft\Windows\Burn\Burn
  shell:ChangeRemoveProgramsFolder – Control Panel\All Control Panel Items\Programs and Features
  shell:Common Administrative Tools – %ProgramData%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools
  shell:Common AppData – %ProgramData%
  shell:Common Desktop – %Public%\Desktop
  shell:Common Documents – %Public%\Documents
  shell:CommonDownloads – %Public%\Downloads
  shell:CommonMusic – %Public%\Music
  shell:CommonPictures – %Public%\Pictures
  shell:Common Programs – %ProgramData%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
  shell:CommonRingtones – %ProgramData%\Microsoft\Windows\Ringtones
  shell:Common Start Menu – %ProgramData%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
  shell:Common Startup – %ProgramData%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
  shell:Common Templates – %ProgramData%\Microsoft\Windows\Templates
  shell:CommonVideo – %Public%\Videos
  shell:ConflictFolder – Control Panel\All Control Panel Items\Sync Center\Conflicts
  shell:ConnectionsFolder – Control Panel\All Control Panel Items\Network Connections
  shell:Contacts – %UserProfile%\Contacts
  shell:ControlPanelFolder – Control Panel\All Control Panel Items
  shell:Cookies – %LocalAppData%\Microsoft\Windows\INetCookies
  shell:Cookies\Low – %LocalAppData%\Microsoft\Windows\INetCookies\Low
  shell:CredentialManager – %AppData%\Microsoft\Credentials
  shell:CryptoKeys – %AppData%\Microsoft\Crypto
  shell:desktop – Desktop
  shell:device Metadata Store – %ProgramData%\Microsoft\Windows\DeviceMetadataStore
  shell:documentsLibrary – Libraries\Documents
  shell:downloads – %UserProfile%\Downloads
  shell:dpapiKeys – %AppData%\Microsoft\Protect
  shell:Favorites – %UserProfile%\Favorites
  shell:Fonts – %WinDir%\Fonts
  shell:Games – Games
  shell:GameTasks – %LocalAppData%\Microsoft\Windows\GameExplorer
  shell:History – %LocalAppData%\Microsoft\Windows\History
  shell:HomeGroupCurrentUserFolder – Homegroup\(user-name)
  shell:HomeGroupFolder – Homegroup
  shell:ImplicitAppShortcuts – %AppData%\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\ImplicitAppShortcuts
  shell:InternetFolder – Internet Explorer
  shell:Libraries – Libraries
  shell:Links – %UserProfile%\Links
  shell:Local AppData – %LocalAppData%
  shell:LocalAppDataLow – %UserProfile%\AppData\LocalLow
  shell:MusicLibrary – Libraries\Music
  shell:MyComputerFolder – This PC
  shell:My Music – %UserProfile%\Music
  shell:My Pictures – %UserProfile%\Pictures
  shell:My Video – %UserProfile%\Videos
  shell:NetHood – %AppData%\Microsoft\Windows\Network Shortcuts
  shell:NetworkPlacesFolder – Network
  shell:OneDrive – OneDrive
  shell:OneDriveCameraRoll – %UserProfile%\OneDrive\Pictures\Camera Roll
  shell:OneDriveDocuments – %UserProfile%\OneDrive\Documents
  shell:OneDriveMusic – %UserProfile%\OneDrive\Music
  shell:OneDrivePictures – %UserProfile%\OneDrive\Pictures
  shell:Personal – %UserProfile%\Documents
  shell:PicturesLibrary – Libraries\Pictures
  shell:PrintersFolder – All Control Panel Items\Printers
  shell:PrintHood – %AppData%\Microsoft\Windows\Printer Shortcuts
  shell:Profile – %UserProfile%
  shell:ProgramFiles – %ProgramFiles%
  shell:ProgramFilesCommon – %ProgramFiles%\Common Files
  shell:ProgramFilesCommonX64 – %ProgramFiles%\Common Files (64-bit Windows only)
  shell:ProgramFilesCommonX86 – %ProgramFiles(x86)%\Common Files (64-bit Windows only)
  shell:ProgramFilesX64 – %ProgramFiles% (64-bit Windows only)
  shell:ProgramFilesX86 – %ProgramFiles(x86)% (64-bit Windows only)
  shell:Programs – %AppData%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
  shell:Public – %Public%
  shell:PublicAccountPictures – %Public%\AccountPictures
  shell:PublicGameTasks – %ProgramData%\Microsoft\Windows\GameExplorer
  shell:PublicLibraries – %Public%\Libraries
  shell:Quick Launch – %AppData%\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch
  shell:Recent – %AppData%\Microsoft\Windows\Recent
  shell:RecordedTVLibrary – Libraries\Recorded TV
  shell:RecycleBinFolder – Recycle Bin
  shell:ResourceDir – %WinDir%\Resources
  shell:Ringtones – %ProgramData%\Microsoft\Windows\Ringtones
  shell:Roamed Tile Images – %LocalAppData%\Microsoft\Windows\RoamedTileImages
  shell:Roaming Tiles – %AppData%\Microsoft\Windows\RoamingTiles
  shell:SavedGames – %UserProfile%\Saved Games
  shell:Screenshots – %UserProfile%\Pictures\Screenshots
  shell:Searches – %UserProfile%\Searches
  shell:SearchHistoryFolder – %LocalAppData%\Microsoft\Windows\ConnectedSearch\History
  shell:SearchHomeFolder – search-ms:
  shell:SearchTemplatesFolder – %LocalAppData%\Microsoft\Windows\ConnectedSearch\Templates
  shell:SendTo – %AppData%\Microsoft\Windows\SendTo
  shell:Start Menu – %AppData%\Microsoft\Windows\Start Menu
  shell:StartMenuAllPrograms – StartMenuAllPrograms
  shell:Startup – %AppData%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
  shell:SyncCenterFolder – Control Panel\All Control Panel Items\Sync Center
  shell:SyncResultsFolder – Control Panel\All Control Panel Items\Sync Center\Sync Results
  shell:SyncSetupFolder – Control Panel\All Control Panel Items\Sync Center\Sync Setup
  shell:System – %WinDir%\System32
  shell:SystemCertificates – %AppData%\Microsoft\SystemCertificates
  shell:SystemX86 – %WinDir%\SysWOW64
  shell:Templates – %AppData%\Microsoft\Windows\Templates
  shell:ThisPCDesktopFolder – Desktop
  shell:UsersFilesFolder – %UserProfile%
  shell:User Pinned – %AppData%\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned
  shell:UserProfiles – %HomeDrive%\Users
  shell:UserProgramFiles – %LocalAppData%\Programs
  shell:UserProgramFilesCommon – %LocalAppData%\Programs\Common
  shell:UsersLibrariesFolder – Libraries
  shell:VideosLibrary – Libraries\Videos
  shell:Windows – %WinDir%

  Peki buraya kadar özel klasörlerin zararlı yazılım geliştiren kişiler için önemli bir yapı olduğunu anladık. Peki biz bunu nasıl engelleriz?
  Bu klasörlerden uygulama çalışmasını engelleyebilirsiniz.
  Bu makaleye gözatmanızı tavsiye ederim : Tıklayınız

Yorum yapın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.