Rpm Paket Yönetimi

Linux Kullanıcıları Derneği Seminerleri
RPM Paket Yöneticisi

Giriş
Linux’ un gelişmesi, kullanıcı sayısının artması ve kullanıcı profilinin değişmesi
nedeniyle zaman içinde çok büyük yenilikler bu dünyaya kazandırılmıştır.
Bunlardan bir tanesi de yazılımların paketlenmesidir. “tarball”lardan sonra bugün
RPM, paket yönetim sistemleri içinde en çok kullanılanıdır.
RPM Red Hat tarafından Red Hat Linux için geliştirilmiş, ancak güçlü özellikleri
nedeniyle bir çok Linux dağıtımı tarafından da kendilerine uyarlanmıştır ve
kullanılmaktadır.

Devamını oku