Exchange ActiveSync Gönderim Limiti Ayarlama

Bu yazımda activesync üzerinden mail gönderim limiti ayarlama parametlerinizi düzenleyeceğiz. Bilindiği gibi gmail, hotmail gibi mail sunucularının alma kapasitesi 25MB seviyesindedir.
Bu durumda mantıklı olan internet bağlantı durumuna göre gönderim limitini bu seviyelere çekmektir.

Exchange konsolu ve PS ile uğraşmadan doğrudan exchange ayar dosyalarını bir metin editöründe düzenleyerek ilk adımı tamamlayacağız.
Exchange’i kurduğunuz dizinde ClientAccessSync yoluna gidin ve orjinal web.config dosyasını öncesinde yedekleyin. Daha sonra bu dosyayı bir metin editöründe açın (notepad gibi) ve aşağıdaki satırı bulun.
<httpRuntime maxRequestLength=”10200″ />
Bu satırın 10200 olan değerini 25600 ile değiştirin ve IIS ‘i restart edin.

ikinci adımda;
command prompt (cmd) açın ve aşağıdaki satıra inin;
cd %windir%system32inetsrv

ve aşağıdaki komut setlerini uygulayın.

appcmd set config “Default Web Site/ews” -section:requestFiltering -requestLimits.maxAllowedContentLength:25600

appcmd set config “Default Web Site/owa” -section:requestFiltering -requestLimits.maxAllowedContentLength:25600

appcmd set config “Default Web Site/Microsoft-Server-ActiveSync” -section:requestFiltering -requestLimits.maxAllowedContentLength:25600

Ve yine IIS’i restart edip ( IISReset ) testlerinizi sağlayabilirsiniz.

Yorumlar kapalı.